Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Επίβλεψη

You Are Here: Home / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Επίβλεψη
  • Διαχείριση οικοδομικών έργων
  • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
  • Υπηρεσίες επίβλεψης για ΕΑΚ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
  • Σύμβουλοι σε θέματα ΕΑΚ σε δήμους , υπηρεσίες , οργανισμούς , ιδιωτικές επιχειρήσεις , τράπεζες , κλπ.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω προγραμμάτων του νέου αναπτυξιακού νόμου
  • Συνεργασίες με γραφεία αναπτυξιακών προγραμμάτων ( παρέχοντας τεχνικές και μόνο συμβουλές , αλλά και τη δυνατότητα επίβλεψης του έργου )
  • Ανεξάρτητοι σύμβουλοι υποστήριξης σε έρευνα νέων υλικών και μεθόδων στη βιομηχανία παραγωγής αντίστοιχων υλικών
  • Σύμβουλοι σε θέματα ΕΑΚ σε δήμους , υπηρεσίες , οργανισμούς , ιδιωτικές επιχειρήσεις , τράπεζες , κλπ