Διανύουμε μια περίοδο έντονων προκλήσεων , όπου η κάθε μας επενδυτική κίνηση θα πρέπει να περιέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, χαμηλό ρίσκο και διαχρονικότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια δυναμική ομάδα έμπειρων ανθρώπων με συνέπεια στον επαγγελματικό τους βίο και με χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών.

Στόχος μας είναι η προσφορά αξιόπιστων λύσεων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια της επιχείρησής σας αξιοποιώντας το καινοτόμο πρόγραμμα ΝΕΤ METERING.

Τι είναι το netmetering;

Το net metering συνίσταται στην αυτοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Ουσιαστικά με το net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στην στέγη ενός κτιρίου με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Η περίσσεια ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο ως αποθήκευση . Η μετά τον συμψηφισμό περίσσεια ενέργεια δεν αποζημιώνεται .Για το λόγο αυτό παράγουμε μόνο όσο χρειαζόμαστε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Net Metering κάντε κλικ εδώ.

Λίγα λόγια ακόμη

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και πρώτη εκτίμηση του κόστους της επένδυσης αλλά και του οφέλους που θα έχει η επιχείρησή σας .

Αυτό προκύπτει μέσα από μια σύγχρονη και επιστημονική μέθοδο . Αναλύουμε τα πραγματικά ενεργειακά στοιχεία της επιχείρησή σας ( αναφερόμαστε μόνο στο ρεύμα ) με επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων και με σύγχρονα προγράμματα υπολογισμού . Παρέχουμε σε σας τη πρώτη εκτίμηση για την βέλτιστη σχέση κόστους και απόδοσης της επένδυσης. Ακόμη αξιοποιώντας τη συνεργασία μας με γραφείο οικονομικών μελετών δίνουμε τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου και την ένταξή του σε τυχόν προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία .

Επικοινωνία

Αναστασιάδης Γιάννης 6951792299 , email: john@alfagreen.gr

Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας …