Το πρόγραμμα Netmetering είναι ένα πρόγραμμα εγκατάστασης σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας εγκατάστασης. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και άρχισε να δέχεται αιτήσεις για το δίκτυο χαμηλής τάσης από εγκαταστάσεις στις 8 Μαΐου του 2015. Για το δίκτυο Μέσης Τάσης οι αιτήσεις για εγκαταστάσεις άρχισαν στις 30 Οκτωβρίου 2015.

Ποιος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και που μπορούμε να τα τοποθετήσουμε;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα ή νόμιμη χρήση του χώρου όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.

green-homeΠοιος είναι ο σκοπός και το όφελος του netmetering;

Σκοπός του προγράμματος netmetering είναι η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει μια εγκατάσταση από τη ΔΕΗ και η αντικατάστασή του με μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που στην περίπτωση μας είναι ο ήλιος.

Το όφελός μας από το netmetering είναι ουσιαστικά η μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ από την κάλυψη του ρεύματος που καταναλώνουμε και την μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων μέσω του Φωτοβολταϊκού συστήματος που τοποθετήσαμε. Αναφέρουμε «μείωση» και όχι μηδενισμό διότι στο λογαριασμό υπάρχουν διάφορες χρεώσεις που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε παρά μόνο να τις «μειώσουμε».

Υπάρχουν περιορισμοί στην ισχύ τον Φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Η χώρα μας στην παραγωγή ενέργειας χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Ανάλογα σε ποια περιοχή υπαγόμαστε έχουμε και κάποιους περιορισμούς στην παραγωγή ενέργειας που θα μπορούμε να έχουμε από φωτοβολταϊκά συστήματα. Βάση του προγράμματος η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος που μπορούμε να εγκαταστήσουμε, δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος μας που υπάρχει στο τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Τα εκάστοτε όρια φαίνονται στον σύνδεσμο του ΔΕΔΔΗΕ εδώ.

Πόση παραγωγή θα πρέπει να έχουμε και γιατί διαστασιολογούμε;

Η παραγωγή μας είναι βάση της ισχύoς του Φωτοβολταϊκού συστήματός μας και των καιρικών συνθηκών της περιοχής. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι βάζουμε το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό σύστημα που μπορούμε για να είμαστε καλυμμένοι διότι η περίσσεια ενέργεια κάθε χρόνο από την ενεργοποίηση του συστήματος χάνεται και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Γι’ αυτό και κάθε φορά που εγκαθιστούμε Φωτοβολταϊκά συστήματα με το πρόγραμμα του netmetering διαστασιολογούμε την εγκατάσταση και εγκαθιστούμε ισχύ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ανάγκες μας.

Πως λειτουργεί;

Κάθε μήνα από τη στιγμή της ενεργοποίησης η ενέργεια που παράγουμε συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνουμε. Αν η ενέργεια που καταναλώσαμε αυτόν το μήνα είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή του μήνα μας και δεν έχουμε κάποιο πλεόνασμα από προηγούμενο μήνα τότε πληρώνουμε το επιπλέον κανονικά στο λογαριασμό μας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η παραγωγή μας είναι μεγαλύτερη της κατανάλωσης, τότε έχουμε μια μείωση στο λογαριασμό μας και η περίσσεια ενέργεια που παράγαμε μπαίνει ως πρόσθετη παραγωγή στον επόμενο λογαριασμό μας. Αυτό συμβαίνει για έναν «εικονικό χρόνο» δηλαδή 12μήνες από τη στιγμή της ενεργοποίησης του προγράμματος, μετά το πέρας του «εικονικού χρόνου» η περίσσεια ενέργεια χάνεται και ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Στο τέλος κάθε «εικονικού χρόνου» γίνεται αντιλογισμός με συνέπεια να έχουμε κάποια επιστροφή χρημάτων αν πληρώσαμε σε κάποιον από τους προηγούμενους μήνες.

Τι συμβαίνει στην ουσία κάθε στιγμή στην εγκατάσταση μας;

net-metering-diagram

Το Μ1 είναι ο μετρητής του Φ/Β Συστήματος που μετράει την ενέργεια που παράγουμε. Το Μ2 είναι ο μετρητής της ΔΕΗ που αλλάζει και γίνεται διπλής κατεύθυνσης για να μπορούμε να μετράμε και την ενέργεια που δίνουμε στο Δίκτυο της ΔΕΗ και φυσικά αυτή που παίρνουμε από αυτό. Ανάλογα με τη Κατανάλωση που έχουμε εκείνη τη στιγμή, παίρνουμε ενέργεια από την Παραγωγή του Φ/Β(Μ1 Β), από το Δίκτυο(Μ2 Α) ή και από τα δύο. Αν η παραγωγή καλύπτει ολόκληρη την κατανάλωσή μας εκείνη τη στιγμή τότε η περίσσεια ενέργεια αποθηκεύεται στο δίκτυο.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις βάση του ΔΕΔΔΗΕ εδώ.

Λίγα λόγια ακόμη

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και πρώτη εκτίμηση του κόστους της επένδυσης αλλά και του οφέλους που θα έχει η επιχείρησή σας.

Αυτό προκύπτει μέσα από μια σύγχρονη και επιστημονική μέθοδο. Αναλύουμε τα πραγματικά στοιχεία της επιχείρησής σας με επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων και με σύγχρονα προγράμματα υπολογισμού. Σας παρέχουμε μια πρώτη εκτίμηση για την βέλτιστη σχέση κόστους και απόδοσης της επένδυσης.

TSIM02 MG3