Κατασκευές – Εφαρμογές

You Are Here: Home / Κατασκευές – Εφαρμογές
  • Κατασκευές ιδιωτικών έργων με το κλειδί στο χέρι startend,
  • Ανακαινίσεις κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων,
  • Ειδικές δομικές εφαρμογές επισκευών και ενισχύσεων,
  • Βαφές προστασίας και βιομηχανικά δάπεδα,
  • Πυράντοχες βαφές .
  • Μονώσεις ταρατσών
  • Ξηρά δόμηση ( Γυψοσανίδες – ψευδοροφές , δάπεδα )