Η alfagreen αναλαμβάνει την μελέτη και τοποθέτηση μικρής ή μεσαίας κλίμακας διασυνδεδεμένων ή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σύνταξη Τεχνικών Μελετών

  • Προμελέτη
  • Oικονομοτεχνική μελέτη
  • Μελέτη εφαρμογής

 

Έργα Μηχανικού

  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Γεωτεχνική μελέτη
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εγκατάσταση οικίσκου
  • Πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση)
  • περίφραξη

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Φ/Β Σταθμού

  • Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα συνδυάζει εκτός του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), την αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού με δυνατότητα αποστολής SMS καθώς και την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ενεργειακής παραγωγής και απόδοσης του εξοπλισμού.

 

Λειτουργία και Συντήρηση Ηλιακών Πάρκων

 • Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της.
 • Πρόσθετη προστασία των panels και των inverters από υπερτάσεις-ανάστροφες τάσεις-υπερεντάσεις με την εγκατάσταση πινάκων προστασίας(Protection – brd)