Άρθρα

You Are Here: Home / Άρθρα

NET METERING

Categories:

Διανύουμε μια περίοδο έντονων προκλήσεων , όπου η κάθε μας επενδυτική κίνηση θα πρέπει να περιέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, χαμηλό ρίσκο και διαχρονικότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια δυναμική ομάδα έμπειρων ανθρώπων με συνέπεια στον επαγγελματικό τους βίο και με χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών.

Στόχος μας είναι η προσφορά αξιόπιστων λύσεων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια της επιχείρησής σας αξιοποιώντας το καινοτόμο πρόγραμμα ΝΕΤ METERING. read more →

ΝΕΤ METERING: Πως λειτουργεί

Categories:

Το πρόγραμμα Netmetering είναι ένα πρόγραμμα εγκατάστασης σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας εγκατάστασης. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και άρχισε να δέχεται αιτήσεις για το δίκτυο χαμηλής τάσης από εγκαταστάσεις στις 8 Μαΐου του 2015. Για το δίκτυο Μέσης Τάσης οι αιτήσεις για εγκαταστάσεις άρχισαν στις 30 Οκτωβρίου 2015.

Ποιος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και που μπορούμε να τα τοποθετήσουμε; read more →

Φωτοβολταϊκά

Categories:

Η alfagreen αναλαμβάνει την μελέτη και τοποθέτηση μικρής ή μεσαίας κλίμακας διασυνδεδεμένων ή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σύνταξη Τεχνικών Μελετών

  • Προμελέτη
  • Oικονομοτεχνική μελέτη
  • Μελέτη εφαρμογής

 

Έργα Μηχανικού

  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Γεωτεχνική μελέτη
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εγκατάσταση οικίσκου
  • Πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση)
  • περίφραξη

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Φ/Β Σταθμού

  • Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα συνδυάζει εκτός του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), την αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού με δυνατότητα αποστολής SMS καθώς και την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ενεργειακής παραγωγής και απόδοσης του εξοπλισμού.

 

Λειτουργία και Συντήρηση Ηλιακών Πάρκων

 • Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της.
 • Πρόσθετη προστασία των panels και των inverters από υπερτάσεις-ανάστροφες τάσεις-υπερεντάσεις με την εγκατάσταση πινάκων προστασίας(Protection – brd)

Ηλιακές Στέγες

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Παρακάτω αποκωδικοποιούμε με μορφή ερωτοαπαντήσεων την πρόσφατη νομοθεσία που υπογράφηκε στις 4-6-2009 και απλοποιήθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2010.

read more →