Άρθρα

You Are Here: Home / Άρθρα

Γερμανικά Συστήματα Πυροπροστασίας HENSEL

Categories: Tags:

Η Alfagreen εκπροσωπεί τη Γερμανική εταιρία ειδικών βαφών για την Ελλάδα και Κύπρο. Παρέχει την απαιτούμενη καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στο πελάτη σύμφωνα με όλες τις σχετικές προδιαγραφές του έργου. Αυτό επιτυγχάνεται με την απ΄ευθείας συνεργασία του πελάτη με την εταιρία Hensel GmbH.

Στη γκάμα των προϊόντων έχει προστεθεί η νέα σειρά Green products με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για πράσινες κατασκευές και πιστοποίηση LEED.

Τα Γερμανικά συστήματα πυροπροστασίας HENSEL περιλαμβάνουν τις σειρές προϊόντων HENSOTHERM® και HENSOMASTIK®. Προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, προστατεύουν περιουσιακά στοιχεία συνδυάζοντας την τεχνική ασφάλεια και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα επικάλυψης Hensel έχουν εγκριθεί από τις αρχές κατασκευής σύμφωνα με τα DIN 4102 και EN 13501 και έχουν περαιτέρω διεθνή πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων BS 476, VKF, UL 263 και GOST. Η ευρεία γκάμα προϊόντων που κατασκευάζει η Rudolf Hensel GmbH καλύπτει πιστοποιημένα διογκωτικά και επιχρίσματα για προστασία από πυρκαγιά χάλυβα, ξύλο, σκυρόδεμα ,καλώδια και πυροπροστατευτικά αρμών.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Categories: Tags:

1. Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
2. Υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού , τοπογράφου , ηλεκτρολόγου
3. Αρχιτεκτονικές εφαρμογές , διακοσμήσεις χώρων
4. Real estate διαχείριση ακινήτων
5. Κατασκευαστικές εργασίες νέων κτιρίων
6. Κατασκευή λυόμενων κτιρίων
7. Ανακατασκευές – ανακαινίσεις
8. Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες

9. Λογιστικές υπηρεσίες
10. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες
12. Επιχειρηματικά σχέδια
13. Διεκπεραιώσεις διασυνοριακών συναλλαγών εμπορίου
14. Σύμβουλοι εξαγοράς επιχειρήσεων ή δημιουργία νέας σε όλους τους κλάδους εκτός καυσίμων
15. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για αγαθά και υπηρεσίες

16. Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
17. Υπηρεσίες μετανάστευσης
18. Μεταφραστικές υπηρεσίες σε γραπτό ή προφορικό λόγο
19. Καθοδήγηση επενδυτών τρίτων χωρών για επενδύσεις άνω των 250000€ για την απόκτηση άδειας παραμονής ( Gold Visa )
20. Έκδοση Gold Visa για τους κατόχους ακινήτων άνω των 250000€
21. Νομική έρευνα για επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις

22. Υπηρεσίες διαφήμισης
23. Υπηρεσίες ασφαλείας προσώπων και περιουσίας
24. Υπηρεσίες εκδηλώσεων

 

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για λεπτομέρειες!

WATT+VOLT SMARTWATT radio spot

Categories:

Watt + Volt radio spot

Categories: Tags:

NET METERING

Categories:

Διανύουμε μια περίοδο έντονων προκλήσεων , όπου η κάθε μας επενδυτική κίνηση θα πρέπει να περιέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, χαμηλό ρίσκο και διαχρονικότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια δυναμική ομάδα έμπειρων ανθρώπων με συνέπεια στον επαγγελματικό τους βίο και με χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών.

Στόχος μας είναι η προσφορά αξιόπιστων λύσεων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια της επιχείρησής σας αξιοποιώντας το καινοτόμο πρόγραμμα ΝΕΤ METERING. read more →

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Categories:

1. Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον

Στα μέσα του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010), ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακολούθησαν μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες τροποποίησαν παλαιότερες ρυθμίσεις κυρίως πολεοδομικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, διαμορφώνοντας ένα εντελώς νέο επενδυτικό τοπίο.

Καταγράφουμε παρακάτω ορισμένα κομβικά σημεία των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Ορίζεται, ως εθνικός στόχος, η κάλυψη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) του 40% τουλάχιστον της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020. Αυτό είναι κατ’ αρχήν πολύ θετικό. Το μερίδιο όμως των φωτοβολταϊκών στο μίγμα των ΑΠΕ, το οποίο καθορίστηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ τον Ιούλιο του 2010 και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με υπουργική απόφαση τον Σεπτέμβριο του 2010, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δυναμική της αγοράς και στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί. Συγκεκριμένα, ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά είναι η εγκατάσταση 1.500 μεγαβάτ (MWp) ως το 2014 και συνολικά 2.200 MWp ως το 2020. Από την ισχύ αυτή, τα 750 MWp έχει αποφασιστεί ότι θα δοθούν στους κατ’ επάγγελμα αγρότες (500 MWp ως το 2014 και 750 MWp συνολικά ως το 2020) και τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε όλους τους άλλους επενδυτές (1.000 MWp ως το 2014 και 1.450 MWp συνολικά ως το 2020). Ο οικιακός τομέας δεν περιλαμβάνεται πρακτικά στα όρια αυτά και μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς περιορισμούς. Ο επίσημος αυτός στόχος είναι μόλις το ένα τρίτο απ’ αυτό που ο ΣΕΦ θεωρεί ως ρεαλιστικό και ως ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της αγοράς. Να σημειώσουμε εδώ ότι, από την κοινοτική νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα αναθεώρησης των ενδεικτικών στόχων για κάθε τεχνολογία ανά διετία ή και νωρίτερα αν χρειαστεί, και επομένως μπορεί μελλοντικά να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο νέος νόμος απλοποιεί κάποιες από τις παλιές διαδικασίες αδειοδότησης. Συγκεκριμένα,

δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση (γνωστή και ως “εξαίρεση”) για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 1 MWp. Για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ (και όχι από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ίσχυε μέχρι σήμερα). Για τα συστήματα που απαιτείται άδεια παραγωγής, απαιτείται επίσης η έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας (οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια) όπως και στο παρελθόν.

read more →

ΝΕΤ METERING: Πως λειτουργεί

Categories:

Το πρόγραμμα Netmetering είναι ένα πρόγραμμα εγκατάστασης σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας εγκατάστασης. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και άρχισε να δέχεται αιτήσεις για το δίκτυο χαμηλής τάσης από εγκαταστάσεις στις 8 Μαΐου του 2015. Για το δίκτυο Μέσης Τάσης οι αιτήσεις για εγκαταστάσεις άρχισαν στις 30 Οκτωβρίου 2015.

Ποιος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και που μπορούμε να τα τοποθετήσουμε; read more →

Φωτοβολταϊκά

Categories:

Η alfagreen αναλαμβάνει την μελέτη και τοποθέτηση μικρής ή μεσαίας κλίμακας διασυνδεδεμένων ή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σύνταξη Τεχνικών Μελετών

  • Προμελέτη
  • Oικονομοτεχνική μελέτη
  • Μελέτη εφαρμογής

 

Έργα Μηχανικού

  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Γεωτεχνική μελέτη
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εγκατάσταση οικίσκου
  • Πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση)
  • περίφραξη

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Φ/Β Σταθμού

  • Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα συνδυάζει εκτός του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), την αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού με δυνατότητα αποστολής SMS καθώς και την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ενεργειακής παραγωγής και απόδοσης του εξοπλισμού.

 

Λειτουργία και Συντήρηση Ηλιακών Πάρκων

 • Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της.
 • Πρόσθετη προστασία των panels και των inverters από υπερτάσεις-ανάστροφες τάσεις-υπερεντάσεις με την εγκατάσταση πινάκων προστασίας(Protection – brd)

Ηλιακές Στέγες

Categories:

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Παρακάτω αποκωδικοποιούμε με μορφή ερωτοαπαντήσεων την πρόσφατη νομοθεσία που υπογράφηκε στις 4-6-2009 και απλοποιήθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2010.

read more →